Pareigybių aprašai

Neringos sporto mokyklos darbuotojų pareigybių aprašai

Administratorius (parsisiųsti)
Instruktorius – metodininkas (parsisiųsti)
Sporto renginių organizatorius (parsisiųsti)
Treneris (parsisiųsti)
Ūkio reikalų specialistas (parsisiųsti)
Valymo ir bendrosios priežiūros darbuotojas (parsisiųsti)
Vyr. buhalteris (parsisiųsti)