Pareigybių aprašai

Neringos sporto mokyklos darbuotojų pareigybių aprašai

Administratorius (parsisiųsti)
Metodininkas (parsisiųsti)
Pirkimų ir skaitmenizavimo specialistas (parsisųsti)
Projekto koordinatorius (parsisiųsti)
Sporto renginių organizatorius (parsisiųsti)
Treneris (parsisiųsti)
Ūkio reikalų specialistas (parsisiųsti)
Valymo ir bendrosios priežiūros darbuotojas (parsisiųsti)
Vyr. buhalteris (parsisiųsti)