Neringos sporto mokykloje patyčių prevenciją nuolat koordinuoja instruktorius metodininkas.

Pastebėję bet kokias patyčias,  patyčių apraiškas prašome nedelsiant kreiptis į bet kurį mokyklos darbuotoją.

Mokyklos darbuotojas privalo informuoti patyčių prevencijos koordinatorių pastebėjęs bet kokias patyčių apraiškas ir imtis neformalaus ugdymo specialistų suderintų priemonių.