Patyčių prevencija

Neringos sporto mokykloje patyčių prevenciją nuolat koordinuoja instruktorius metodininkas.

Pastebėjus bet kokias patyčias, patyčių apraiškas, prašome nedelsiant kreiptis į bet kurį mokyklos darbuotoją.

Mokyklos darbuotojas privalo informuoti patyčių prevencijos koordinatorių pastebėjus bet kokias patyčių apraiškas ir imtis neformalaus ugdymo specialistų suderintų priemonių.