FORGOT YOUR DETAILS?

Darbuotojų sąrašas

Darbuotojų e. pašto adresas vardas.pavarde@neringasport.lt
Kontaktinis telefonas +370 657 51972

Direktorius Norbertas Airošius

Neformalaus ugdymo specialistai:
Treneris Ričardas Aušrota
Trenerė Milda Donėlė
Treneris Zigmantas Raudys
Treneris Viktoras Kriukovas
Metodininkė Vitalija Austynienė

Kiti specialistai:
Pirkimų ir skaitmenizavimo specialistė Milda Donėlė
Sporto renginių organizatorius Ignotas Skiparis
Vyr. buhalterė Irmina Gedgaudienė
Valymo ir bendrosios priežiūros specialistė Jūratė Juknaitienė

TOP