FORGOT YOUR DETAILS?

Darbuotojų sąrašas

Darbuotojų e. pašto adresas vardas.pavarde eta nsportmok.lt
Kontaktinis telefonas: +370 657 51972

Norbertas Airošius, direktorius

Neformalaus ugdymo specialistai:
Treneris Ričardas Aušrota
Treneris Evaldas Misiūnas
Treneris Ričardas Tėvelis
Treneris Zigmantas Raudys
Instruktorė metodininkė Vitalija Motuzaitė

Kiti specialistai:
Administratorė Vitalija Motuzaitė
Sporto renginių organizatorė Milda Černeckytė
Vyr. buhalterė Irmina Gedgaudienė
Valymo ir bendrosios priežiūros specialistė Jūratė Juknaitienė

TOP