Neformalaus ugdymo programos

Neringos sporto mokykloje vykdomų neformalaus ugdymo programų kodai ir pavadinimai. Peržvelkite aprašymus žemiau po lentelę. Pasirinkę programą prašome kreiptis į Neringos sporto mokyklą.

 

110500831 Buriavimo sporto meistriškumo tobulinimo grupių ugdymo programa
110500832  Buriavimo sporto meistriškumo ugdymo grupių programa
110500833  Buriavimo sporto pradinio rengimo grupių programa
120501759  Ikimokyklinukų supažindinimas su sportu
120501758  Futbolo treniruotės
120501446  Krepšinio pradmenys
120501495 Jaunųjų buriuotojų treniruotės
Orientavimosi sporto treniruotės
Plaukimo treniruotės

Buriavimas
Specializuotis buriavimo disciplinoje ir siekti ugdomųjų buriavimo didelio meistriškumo etapais ir užtikrinti jiems deramą atstovavimą Neringos miestui bei Lietuvos Respublikai: Lietuvos, Pasaulio ir Europos čempionatuose, Olimpinėse Žaidynėse, bei kituose respublikiniuose ir tarptautiniuose renginiuose.

Orientavimosi sportas
Specializuotis orientavimosi sporte ir siekti ugdytinių orientavimosi sporto didelio meistriškumo etapais ir užtikrinti deramą atstovavimą Neringos miestui bei Lietuvos Respublikai: Lietuvos, Pasaulio ir Europos čempionatuose, Olimpinėse Žaidynėse, bei kituose respublikiniuose ir tarptautiniuose renginiuose.

Krepšinio treniruotės pradinukams ir vyresniųjų klasių mokiniams
Rengti ir vystyti krepšinio treniruotes, užtikrinti vaikų tolimesnį vystymą sporto ir asmenybės tobulėjimo aspektais. Teikti kokybiškas, sportininkų lūkesčius atitinkančias paslaugas, maksimaliai išnaudojant vietinius išteklius ir žmogiškuosius resursus.

Ikimokyklinukų supažindinimas su sportu
Vaikai skatinami analizuoti ir logiškai mąstyti, ugdoma reakcija, koordinacija bei kiti fiziniai gebėjimai. Žaidimų mokymui bei praktinėms užduotims yra išduodama visa reikalinga įranga. Veiklų metu vyrauja šilta, jauki, draugiška aplinka. Taip pat, sudaromos galimybės ne tik pabendrauti su savo draugais, bet ir išbandyti save varžantis.

Jaunųjų buriuotojų treniruotės
Neformaliojo vaikų švietimo programa sukurta turint tikslą, jau ankstyvosios vaikystės metais atskleisti vaiko sportinius sugebėjimus, sudaryti sąlygas jiems vystyti. Suteikdami vaikui galimybę
pačiam pasirinkti sporto kryptį, vykdome pagrindinę sąlygą – laisvos valios principą. Treniruočių metu, vaikas ima suprasti sporto naudą, susipažįsta su vandeniu, gamta.