Neformalaus ugdymo programos

Neringos sporto mokykloje vykdomų neformalaus ugdymo programų pavadinimai. Aprašymai pateikiami žemiau. Pasirinkę programą prašome kreiptis į Neringos sporto mokyklą.

1. Buriavimo sporto meistriškumo tobulinimo grupių ugdymo programa
2.  Buriavimo sporto meistriškumo ugdymo grupių programa
3.  Buriavimo sporto pradinio rengimo grupių programa
4.  Ikimokyklinukų supažindinimas su sportu
5.  Funkcinės treniruotės
6. Orientavimosi sporto treniruotės
7. Jaunųjų buriuotojų treniruotės

Buriavimas
Specializuotis buriavimo disciplinoje ir siekti ugdomųjų buriavimo didelio meistriškumo etapais ir užtikrinti deramą atstovavimą Neringos miestui bei Lietuvos Respublikai: Lietuvos, Pasaulio ir Europos čempionatuose, Olimpinėse Žaidynėse bei kituose respublikiniuose ir tarptautiniuose renginiuose.

Orientavimosi sportas
Specializuotis orientavimosi sporte ir siekti ugdytinių orientavimosi sporto didelio meistriškumo etapais ir užtikrinti deramą atstovavimą Neringos miestui bei Lietuvos Respublikai: Lietuvos, Pasaulio ir Europos čempionatuose bei kituose respublikiniuose ir tarptautiniuose renginiuose.

Funkcinės treniruotės pradinukams ir vyresniųjų klasių mokiniams
Rengti bendro fizinio pasirengimo treniruotes, užtikrinti vaikų ugdymą sporto ir asmenybės tobulėjimo aspektais. Teikti kokybiškas, sportininkų lūkesčius atitinkančias paslaugas, maksimaliai išnaudojant vietinius išteklius ir žmogiškuosius resursus.

Ikimokyklinukų supažindinimas su sportu
Vaikai skatinami analizuoti ir logiškai mąstyti, ugdoma reakcija, koordinacija bei kiti fiziniai gebėjimai. Žaidimų mokymui bei praktinėms užduotims yra išduodama visa reikalinga įranga. Veiklų metu vyrauja šilta, jauki, draugiška aplinka. Taip pat, sudaromos galimybės ne tik pabendrauti su savo draugais, bet ir išbandyti save varžantis.

Jaunųjų buriuotojų treniruotės
Neformaliojo vaikų švietimo programa sukurta turint tikslą jau ankstyvosios vaikystės metais atskleisti vaiko sportinius sugebėjimus, sudaryti sąlygas jiems vystyti. Suteikdami vaikui galimybę
pačiam pasirinkti sporto kryptį, vykdome pagrindinę sąlygą – laisvos valios principą. Treniruočių metu, vaikas ima suprasti sporto naudą, susipažįsta su vandeniu, gamta.