Naudingos nuorodos

Neringos savivaldybė – www.neringa.lt

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos vyriausybės – www.kksd.lt
LR švietimo ir mokslo ministerija – www.smm.lt