Neformalaus ugdymo specialistų taryba

Balandžio 7 d.  12 val. Neringos sporto mokykla (Lotmiškio g. 2)

 1. Dėl neformalaus ugdymo specialistų tarybos veiklos reglamento.
 2. Dėl buriavimo ir orientavimosi sporto varžybų organizavimo.
 3. Dėl 2 % paramos.
 4. Dėl sportinio ugdymo plano vykdymo.
 5. Dėl vaiko gerovės komisijų funkcijų.
 6. Dėl patyčių prevencijos priemonių taikymo.

Rugpjūčio 31 d. 9 val. Neringos sporto mokykla (Lotmiškio g. 2)

 1. Dėl Neringos sporto mokyklos 2017-2018 m. m. tikslų ir uždavinių
 2. Dėl 2017-2018 m. m. ugdymo plano tvirtinimo
 3. Dėl 2017-2018 m. m. veiklos plano tvirtinimo
 4. Dėl rugsėjo mėnesio veiklos plano
 5. Dėl rugsėjo mėnesio treniruočių grafiko