Mokyklos taryba

Mokyklos taryba:
1. Anton Shramkov, tėvų atstovas
2. Zigmantas Raudys, neformalaus ugdymo specialistų atstovas
3. Vasily Shramkov, mokinių atstovas
4. Vitalija Motuzaitė, darbuotojų atstovas

Kovo 21 d. mokyklos tarybos posėdžio darbotvarkė:

 1. Dėl mokyklos tarybos nuostatų.
 2. Dėl vaiko gerovės komisijos.
 3. Dėl sportinio ugdymo plano.
 4. Dėl metinio plano.
 5. Dėl 2 % paramos mokyklai.
 6. Dėl KKSD finansuoto projekto 2017 m.
 7. Dėl trumpalaikių NVŠ programų.

Birželio 8 d. mokyklos tarybos posėdžio darbotvarkė:

 1. Dėl naujo inventoriaus.
 2. Dėl Neringos sporto mokyklos lankomumo tvarkos.
 3. Kiti klausimai.

Rugpjūčio 31 d. mokyklos tarybos posėdžio darbotvarkė:

 1. Dėl Neringos sporto mokyklos veiklos plano tvirtinimo.
 2. Dėl Neringos sporto mokyklos ugdymo plano tvirtinimo.
 3. Dėl jachtų dirbtuvių ir asmeninės treniravimosi erdvės įrengimo.

Lapkričio 15 d. mokyklos tarybos posėdžio darbotvarkė:

 1. Dėl Neringos sporto mokyklos vidaus darbo taisyklių tvirtinimo.
 2. Kiti klausimai.

2018 m. sausio 31 d. mokyklos tarybos posėdžio darbotvarkė:

 1. Dėl Neringos sporto mokyklos vadovo veiklos ataskaitos
 2. Kiti klausimai.