Mokyklos taryba

Mokyklos taryba:
1. Robertas Kašėta, tėvų atstovas
2. Zigmantas Raudys, neformalaus ugdymo specialistų atstovas
3. Gustas Pipiras, mokinių atstovas
4. Vitalija Austynienė, darbuotojų atstovė

Artimiausio posėdžio darbotvarkė