Mokyklos taryba

Mokyklos taryba:
1. Renata Jakienė, tėvų atstovė
2. Zigmantas Raudys, neformalaus ugdymo specialistų atstovas
3. Gustas Pipiras, mokinių atstovas
4. Vitalija Austynienė, darbuotojų atstovė

Kovo 21 d. mokyklos tarybos posėdžio darbotvarkė:

 1. Dėl mokyklos tarybos nuostatų.
 2. Dėl vaiko gerovės komisijos.
 3. Dėl sportinio ugdymo plano.
 4. Dėl metinio plano.
 5. Dėl 2 % paramos mokyklai.
 6. Dėl KKSD finansuoto projekto.
 7. Dėl trumpalaikių NVŠ programų.

Birželio 8 d. mokyklos tarybos posėdžio darbotvarkė:

 1. Dėl naujo inventoriaus.
 2. Dėl Neringos sporto mokyklos lankomumo tvarkos.
 3. Kiti klausimai.

Rugpjūčio 31 d. mokyklos tarybos posėdžio darbotvarkė:

 1. Dėl Neringos sporto mokyklos veiklos plano tvirtinimo.
 2. Dėl Neringos sporto mokyklos ugdymo plano tvirtinimo.
 3. Dėl edukacinių erdvių.