Veiklos sritys

19. Sporto mokyklos veiklos sritis – kūno kultūra ir sportas.
20. Sporto mokyklos pagrindinė veiklos rūšis – sportinė veikla, kodas 93.1.
21. Kitos veiklos rūšys:
21.1 kita sportinė veikla, kodas 93.19;
21.2 sporto įrenginių eksploatavimas, kodas 93.11;
21.3 sporto įrangos nuoma, kodas 77.21.40;
21.4 sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;
21.5 vaikų poilsio stovyklų veikla, kodas 55.20.20;
21.6 nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksplotavimas, kodas 68.20;
21.7 kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla, kodas 93.29;
21.8 švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60;
21.9 kitas, niekur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;
21.10 kitų turizmo priemonių nuoma, kodas 77.21.50;
21.11 kitų asmeninių ir namų ūkio prekių nuoma ir išperkamoji nuoma, kodas 77.29;
21.12 kitos įrangos remontas, kodas 33.19;
21.13 asmeninių ir namų ūkio prekių nuoma ir išperkamoji nuoma, kodas 77.2;
21.14 poilsio ir sporto reikmenų nuoma ir išperkamoji nuoma, kodas 77.21;
21.15 kita apgyvendinimo veikla, kodas 55.90;
21.16 mažmeninė prekyba ne parduotuvėse, kioskuose ar prekyvietėse, kodas 47.9;
21.17 gaivinamųjų gėrimų mažmeninė prekyba, kodas 47.25.20.