FORGOT YOUR DETAILS?

Parama

Prašome visus sporto mylėtojus, neabejingus buriavimui paremti Neringos sporto mokyklos vykdomą veiklą pasinaudojant Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo teikiama galimybe skirti iki dviejų procentų sumokėto gyventojų pajamų mokesčio.
Iš anksto dėkojame už parėmimą.

Paremkite Neringos sporto mokyklos veiklą pasinaudodami Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo teikiama galimybe skirti iki dviejų procentų sumokėto gyventojų pajamų mokesčio.

Neringos sporto mokyklos duomenys, reikalingi prašymui užpildyti:

Paramos gavėjo kodas: 191716537
Paramos gavejo pavadinimas: Neringos sporto mokykla
Paramos paskirtis: Neringos buriuotojams
Adresas: Lotmiškio g. 2, Nida
Sąskaita banke (Swedbank AB): LT977300010099845066

Kaip užpildyti prašymą?
Prašymą galima pildyti ranka arba kompiuteriu.

Pildant ranka jums prireiks prašymo blanko, kurį gausite teritoriame Valstybinės mokesčių inspekcijos skyriuje arba atsisiuntę elektroninė blanko versiją ir ją atsispausdinę. Norint atsisiųsti spausti ČIA

Naudodamiesi mūsų paruoštu šablonu (spausti ČIA) užpildykite šį blanką taip:

 • 1 – 4 laukeliuose nurodykite savo asmeninius duomenis (kaip nurodyta pavyzdyje);
 • 5 laukelyje nurodykite laikotarpį, už kurį teikiate prašymą (šiuo atveju praėję metai – 2018);
 • 6S laukelį pažymėkite, taip nurodysite, kad paramos skiriama konkrečiam paramos gavėjui;
 • Užpildykite pirmą eilutė:
  • E1 laukelyje įrašykite 2 (2 nurodo, jog mokesčio dalis skiriama vienetui, turinčiam teisę gauti paramą);
  • E2 laukelyje įrašykite gavėjo - Neringos sporto mokyklos identifikacinis numerį 191716537;
  • E3 laukelyje įrašykite sutrumpintą pavadinimą Neringos buriuotojams;
  • E4 laukelyje nurodykite skiramo mokesčio dalies dydį procentais (2%, 1% ir t.t.);

SVARBU: lapo apačioje įrašykite vardą, pavardę bei pasirašykite!

Ranka užpildytas prašymas iki gegužės 1 d. Valstybinei mokesčių inspekcijai gali būti teikiamas vienu iš šių būdų:

 • tiesiogiai įteikiant AVMI darbuotojui;
 • atsiunčiant paštu;
 • paprašant, jog prašymą pateiktų darbdavys (pastarajam sutikus). Šis būdas tinka tada, jei gyventojas pats neteikia metinės pajamų mokesčio deklaracijos. Prašymas darbdaviui pateikiamas užklijuotame voke, jį pasirašant ant užklijuotos linijos taip, kad nebūtų įmanoma atplėšti voko nepažeidus parašo vientisumo.

Teikiant prašymą elektroniniu būdu jis turi būti pateiktas taip pat iki gegužės 1 d.!

Daugiau informacijos apie elektroninį deklaravimą ieškokite interneto svetainėje deklaravimas.vmi.lt

TOP