FORGOT YOUR DETAILS?

Teisinė informacija

Vaiko gerovės valstybės politikos koncepcija: V-1308 Dėl Geros mokyklos koncepcijos patvirtinimo (e-tar.lt)
Valstybės pažangos strategija „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“ XI-2015 Dėl Valstybės pažangos strategijos "Lietuvos pažangos strategija "Lietuva 2030" patvirtinimo (e-tar.lt)
Valstybės pažangos strategija „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“.pdf
Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas: I-1489 Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas (e-tar.lt)
Neformalus švietimas: Neformalusis švietimas | Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (lrv.lt)
Pedagogų rengimo reglamentas: LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO (lrs.lt)
Rekomendacijos dėl meninio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų rengimo ir įgyvendinimo: Rekomendacijos dėl meninio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų rengimo ir įgyvendinimo | Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (lrv.lt)
Neformaliojo vaikų švietimo koncepcijos patvirtinimas: ISAK-2695 Dėl Neformaliojo vaikų švietimo koncepcijos patvirtinimo (lrs.lt)
Vaikų ir jaunimo kultūrinio ugdymo koncepcijos patvirtinimas: ISAK-43 Dėl Vaikų ir jaunimo kultūrinio ugdymo koncepcijos patvirtinimo (lrs.lt) 
Neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymas: VIII-822 Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymas (e-tar.lt)
Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimas: V-1795 Dėl Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (e-tar.lt)
Higienos normos HN 20:2018 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai" V-599 Dėl Lietuvos higienos normos HN 20:2012 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji s... (e-tar.lt)
Darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas: XII-2603 Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas (lrs.lt)
Neringos savivaldybės 2023–2025 metų strateginis veiklos planas: T1-18 Dėl Neringos savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo (lrs.lt)

TOP