Projekto „Lyderių laikas 3“ poveikis Neringos sporto mokyklos veiklai

Neringos sporto mokyklos bendruomenė aktyviai įsijungė į Lietuvos nacionalinio lyderystės projekto „Lyderių laikas 3″ projekto veiklas.

Projekto metu vykdytojos įvairios lyderystę skatinančios vieklos. Viena jų vadybos magistrantūros studijos.

Neringos sporto mokyklos direktorius Norbertas Airošius ISM universitete pabaigė švietimo lyderystės studijų programą ir jam suteiktas ISM vadybos magistro laipsnis. Baigiamojo magistro darbo tema: „Bendrojo ugdymo mokyklų tinklaveikos sėkmės veiksniai“. Magistro darbe išanalizuoti užsienio šalių mokslinėje literatūroje pateikiami tinklaveikos sėkmės veiksniai ir atlikus Lietuvos mokyklų vadovų apklausą nustatyti Lietuvos mokinių pasiekimams didžiausią poveikį darantys sėkmės veiksniai.

Studijų metu taip pat parengti rinkodaros, strategijos, projektų, finansiniai įstaigos plėtros planai. Kurie pradėti įgyvendinti 2019 m. vasarį ir jau rugsėjo mėn. galime įvertinti puikius naujų pritaikytų žinių rezultatus. Norbertas Airošius taip pat konsultuoja kitas savivaldybių komandas švietimo lyderystės klausimais.

Neringos sporto mokyklos pedagogai intensyviai dirbo daugiau nei 10 darbo grupės susitikimų. Jų metu išgryninta Neringos LL3 kūrybinės komandos pokyčio projekto vizija: Neringos švietimo bendruomenė, unikali savo tinklaveika, ugdanti kiekvieno mokinio atsakomybę už savo pažangą.

Tikslas: skatinti  pasitikėjimu grįstus, nuoširdžius ir atvirus bendravimo  ir dalijimosi patirtimi santykius tarp kolegų, gerinant mokinių atsakomybės jausmo ugdymą(-si).

Uždaviniai:

•Keliant mokytojų bendrąsias kompetencijas, suteikti mokiniams kokybiškesnį ugdymą.

Įgyvendinant šį uždavinį Neringos sporto mokyklos pedagogai dalyvavo stažuotėse Lietuvoje ir užsienyje, konferencijose.

•Institucinė parama ir atskaitomybė mokytojų mokymuisi, eksperimentams, naujoviškai veiklai.

Mokyklos pedagogai intensyviai mokėsi ir parengė daugiau nei 13 vaikų edukacinių stovyklų programų.

Parinktos naujo tipo burės ir jų taikymo projektas.

•Tarpinstitucinis bendradarbiavimas, kuriant naujas veiklas ir tradicijas.

Mokykla parengė sudarė bendradarbiavimo sutartis su jaunimo asociacijomis, bendrojo ugdymo mokyklomis,

•Modernizuoti ugdymo(si) erdves.

Mokyklos teritorijoje įrengta hamakų erdvė, bus įrengta fizinio aktyvumo ir buriavimo erdvė ir patobulinti besitreniruojančiųjų galimybės teniso aikštynuose naudojant specializuotas treniravimosi eigą analizuojančias vaizdo kameras.

Atsakomybės svarba išskirta Lietuva – 2030 strategijoje: