FORGOT YOUR DETAILS?

Jaunųjų buriuotojų ugdymo sistemos tobulinimas

Projekto nr. SRF-SIĮ-2019-1-0477

Neringos sporto mokyklos projektas Jaunųjų buriuotojų ugdymo sistemos tobulinimas“ bendrai finansuojamas valstybės Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.

 

Apie mokyklą

Daugiau nei 40 metų Neringoje sporto mokykloje yra mokoma buriavimo pagal pradinio rengimo, meistriškumo ugdymo ir tobulinimo pakopas. Mokykla nuolat vykdo sportinio inventoriaus priežiūrą bei atnaujinimą, organizuoja mokinių dalyvavimą Lietuvos ir ES šalyse vykstančiose buriavimo varžybose.

Neringos sporto mokykla plėtodama buriavimo sportininkų rengimo sistemą Neringoje siekia užtikrinti, kad sportinis inventorius atitiktų šiuolaikinius reikalavimus. Mokykla yra įrengusi jachtų simuliatorių, treniravimosi erdvę, sportinių žaidimų erdvę, mokymo erdvę, edukacinę buriavimo ir orientavimosi sporto zoną, buriavimo mokymo metodikas, jachtų remonto dirbtuves, kad galėtų efektyviai mokyti mokinius užsiimti buriavimo sportu.

Projekto tikslinė grupė - Neringos sporto mokyklos mokiniai nuo 7 - 19 metų, kurie mokosi pagal formalųjų švietimą papildančias ugdymo ir neformaliojo švietimo programas. Mokinių sportiniam ugdymui tobulinti reikalinga naujas sportinis inventorius (burės) padėsiantis jiems dar geriau sportuoti ir dalyvauti nacionalinėse bei tarptautinėse varžybose.


Projekto rezultatai

Mokiniai įsigilino ir suprato naujų burių specifiką, pagerino savo individualią pažangą (trenerių suformuluoti uždaviniai pasiekimas). Su naujuoju inventoriumi pravesta 120 buriavimo treniruočių. Treniruotės apėmė teorinį, praktinį ir psichologinį pasiruošimą, taip pat jachtų valdymo su naujomis burėmis įgūdžių formavimą.


Projekto poveikis naudos gavėjams

Kiekybiniai rodikliai: įsigyta 40 burių, su jomis 154 kartus dalyvauta varžybose, užimtos 27 prizinės vietos, 2 mokiniai tapo LR rinktinės nariais.
Kokybiniai: mokinių motyvacijos klausimynas, mokinių individualios pažangos įvertinimas.
Vertinant kiekvieno mokinio motyvaciją nustatyta, kad gausesnėse grupėse mokiniams yra didesnė motyvacija stengtis, kartu ruošti jachtas plaukimams, diskutuoti ir siekti bendrų rezultatų. Mokinius labai motyvuoja dalyvavimas varžybose gausioje grupėje. Projekto metu įsigijus inventorių galėjome tai įgyvendinti.

Projekto laikotarpiu stebėta ir vertinta kiekvieno vaiko pažanga per trenerio iškeliamų sportinių uždavinių įgyvendinimą, grįžtamojo ryšio teikimą ir priėmimą iš tėvų, mokinių refleksijos pokyčius. Mokiniams suplanuotos vietų ribos varžybose pasiektos.

Projekte dalyvavo visi meistriškumo ugdymo ir meistriškumo tobulinimo grupės mokiniai.

Nustatyta: trenerių suformuluoti uždaviniai pasiekti, gerėja įsiklausymas, plaukimo atvejų analizės ir apmąstymo įgūdžiai, fiksuoti pokyčiai dvikilpio mokymosi lygio, kai mokydamasis mokinys mokosi stebėti save ir keisti savo sprendimus, reflektavo ne tik veiksmus, bet ir savo pasiektus rezultatus. Rezultato požiūriu 27 prizinės vietos varžybose yra puikus kokybinis pokytis.

TOP