Dėl COVID-19 kontrolės priemonių

Dėl COVI-19 ligos (koronaviruso infekcijos) kontrolės priemonių Neringos miesto savivaldybėje organizavimo DOKUMENTAS

Dėl aukštojo mokslo studijų, profesinio mokymo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo vykdymo būtinų sąlygų DOKUMENTAS