Prašymų ir skundų priėmimo tvarka

Gyventojai prašymus ir skundus gali pateikti:
Paštu: adresu Lotmiškio g.2, Neringa.
Elektroniniu paštu: info@nsportmok.lt.
Telefonu: +37065751972.
Atnešti į administratorių kabinetą.
Administratorių kabinete taip pat yra Piliečių ir kitų asmenų pageidavimų, pasiūlymų ir pastabų knyga.
Prašymai ir skundai priimami administracijos darbo valandomis: pirmadieniais-penktadieniais nuo 9.00 val. iki 16.45 val.
Anonimiškų atsiliepimų pateikimui naudokitės atsiliepimų dėžute dėl prašymų ir skundų nagrinėjimo bei aptarnavimo kokybės Neringos sporto mokyklos administracijoje.

Gauti asmenų prašymai, pareiškimai bei skundai, išskyrus Lietuvos Respublikos norminiuose aktuose nustatytus atvejus, Neringos sporto mokykloje nagrinėjami ir asmenys aptarnaujami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 patvirtintomis Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklėmis.