Aikštynų vidaus tvarkos taisyklės

PATVIRTINTA: Neringos sporto mokykla direktoriaus 2017-05-20 įsakymu Nr. V1-31

Aikštynų vidaus tvarkos taisyklės

Visi aikštynų klientai ir lankytojai turi laikytis šių taisyklių ir atitinkamose situacijose skatinti kitus jų laikytis.

Šios taisykles taip pat jų pakeitimai/papildymai (aktualios redakcijos) skelbiami Paslaugų teikėjo internetiniame puslapyje www.nsportmok.lt bei skelbimų lentose. Laikoma, kad lankytojai su nurodytose vietose viešai skelbiama taisyklių redakcija, papildomais/ pakeitimais yra susipažinę ir atskirai nesupažindinami.

Žaidimo laikas

Teniso, badmintono ir padelio aikštynai dirba : I – VII nuo 8:00 iki 22:00. Žaidimo laikas aikštynuose yra rezervuojamas iš anksto, su aikštyno klientų aptarnavimo sistema arba administratoriumi, suderintu laiku arba laikas rezervuojamas klientams naudojantis internetinės parduotuvės paslaugomis. Žaidėjai gali naudotis paslaugomis tik jiems rezervuotu laiku, kitu atveju privalo derinti rezervacijų laiką su administratoriumi arba kitais atsakingais asmenimis. Pasibaigus rezervacijos laikui klientas turi palikti aikštelę. Susiekus su administratoriumi aikštelės nuomos laikas esant galimybei gali būti pratęstas, min. laikas 30 min. Nesusiderinus teniso aikštelės nuomos laiko ir toliau žaidžiant aikštyne klientas padengia saugos tarnybos atvykimo kaštus.

 Apranga

Visi žaidėjai teniso aikštelėse privalo dėvėti tvarkingą sportinę aprangą ir tik atitinkamai tenisui/badmintonui/treniruotėms skirtą avalynę.

 Klientų elgesio normos

Visi aikštyno lankytojai turi deramai elgtis – draudžiama rėkauti, švilpauti, keiktis, rūkyti, šiukšlinti, daužyti raketes ar kitus kietus daiktus į grindų dangas, atitvarus, kitais būdais gadinti aikštynų inventorių, įrangą ar trukdyti kitiems žaidėjams/lankytojams. Klientas atidaręs aikštynų vartelius automatinėmis priemonėmis(paskambinus į nurodytą telefono nr.) turi juos iškart įėjęs į aikštynų teritoriją.

 Žaidėjų etiketas

Žaidėjas, prieš pradėdamas žaidimą, turi įsitikinti, ar kiti žaidėjai, lankytojai yra nutolę saugiu atstumu ir nebus užgauti skriejančio kamuoliuko ar su rakete ar kitu būdu jiems nebus padaryta žalos. Draudžiama vaikščioti po kitų žaidėjų aikštelę kuomet vyksta žaidimas.

 Maistas ir užkandžiai

Valgyti, gerti teniso klubo žaidėjai ir jų svečiai gali tik tam skirtose aikštyno vietose(prie aikštelėse įrengtų suoliukų). Su savimi į aikštyną lankytojai gali pasiimti atsigerti tik tuo atveju, jei gėrimas yra plastikinėje taroje ir tai yra nespalvotas gėrimas(gazuotas/negazuotas vanduo).

Atsakomybės paskirstymas

Aikštyno lankytojai atsako už bet kokius savo, savo šeimos narių, savo kviestinių svečių padarytus paslaugų teikėjui ir/ar tretiesiems asmenims nuostolius bei šių taisyklių pažeidimus. Aikštyno lankytojai patys atsako už savo sveikatos būklę, ir jos tinkamumą atitinkamam sportui, tame tarpe patys reguliuoja treniruočių ir žaidimo krūvį, bei prisiima visą traumų, kūno ir sveikatos sužalojimų, taip pat mirties riziką. Aikštelės bei jų pagalbinės patalpos, įskaitant rūbinę bei rūbų spintą, taip pat bendros erdvės, nėra pritaikytos paliktų ar kitų asmeninių daiktų (pinigai, kreditinės/debetinės kortelės, juvelyriniai dirbiniai, laikrodžiai, mobilieji telefonai, kompiuteriai, raktai, drabužiai, avalynė, inventorius ir kita) saugojimui. Paslaugų teikėjas neatsako už narių, lankytojų, svečių ar kitų asmenų, asmeninius daiktus ir bet kokiems daiktams dingus patirtos žalos neatlygina. Rastus paliktus daiktus paslaugų teikėjas prižiūri 3 dienas, kurių neatsiėmus yra perkeliami iš saugomos į bendrą radinių vietą. Apie bet kokius šių taisyklių pažeidimus pranešama administracijai, kuri savo nuožiūra gali apriboti teisę naudotis paslaugomis.

Esant blogom oro sąlygoms: stipri liūtis, stiprus vėjas, kitos svarbios priežastis pvz. užsitęsusios varžybos siūlomas rezervuoto laiko perkėlimas. Pateikus prašymą pinigai grąžinami į nurodytą banko sąskaitą. Kitais atvejais pinigai nėra gražinami.