Mokyklos taryba

Mokyklos taryba:
1. Anton Shramkov, tėvų atstovas
2. Zigmantas Raudys, neformalaus ugdymo specialistų atstovas
3. Vasily Shramkov, mokinių atstovas
4. Artūras Norbutas, darbuotojų atstovas

2017 m. kovo 21 d. mokyklos tarybos posėdžio darbotvarkė:

  1. Dėl mokyklos tarybos nuostatų.
  2. Dėl vaiko gerovės komisijos.
  3. Dėl sportinio ugdymo plano.
  4. Dėl metinio plano.
  5. Dėl 2 % paramos mokyklai.
  6. Dėl KKSD finansuoto projekto 2017 m.
  7. Dėl trumpalaikių NVŠ programų.

2017 m. birželio 8 d. mokyklos tarybos posėdžio darbotvarkė:

  1. Dėl naujo inventoriaus.
  2. Dėl Neringos sporto mokyklos lankomumo tvarkos.
  3. Kiti klausimai.