FORGOT YOUR DETAILS?

Darbuotojų sąrašas

Darbuotojų e. pašto adresas vardas.pavarde eta nsportmok.lt
Kontaktinis telefonas: +370 657 51972

Norbertas Airošius, direktorius

Neformalaus ugdymo specialistai:
Gytis Krugelevičius, krepšinio treneris
Zigmantas Raudys, buriavimo treneris

Kiti specialistai:
Loreta Kazickienė, administratorė
Vitalija Motuzaitė, administratorė
Ričardas Tėvelis, renginių organizatorius
Irmina Gedgaudienė, vyr. buhalterė
Ingrida Vaitkuvienė, vyr. buhalterė
Jūratė Juknaitienė, valymo ir bendrosios priežiūros specialistė

TOP