FORGOT YOUR DETAILS?

Darbuotojų sąrašas

Darbuotojų e. pašto adresas vardas.pavarde eta nsportmok.lt
Kontaktinis telefonas: +370 657 51972

Norbertas Airošius, direktorius

Neformalaus ugdymo specialistai:
Gytis Krugelevičius
Ričardas Aušrota
Andrius Vaitkus
Ričardas Tėvelis
Zigmantas Raudys
Vitalija Motuzaitė

Kiti specialistai:
Loreta Kazickienė, administratorė
Vitalija Motuzaitė, administratorė
Irmina Gedgaudienė, vyr. buhalterė
Ingrida Vaitkuvienė, vyr. buhalterė
Jūratė Juknaitienė, valymo ir bendrosios priežiūros specialistė

TOP